About Us + Amdanom Ni

TransWales is a support group for people facing gender dysphoria.  We offer friendly, non-judge-mental help and information concerning aspects of gender dysphoria.  We pride ourselves in offering a high quality and reliable, efficient and friendly service.  We believe passionately in what we do and we're confident we do it well.

 

Grwp yw TransWales syn'n cefnogi bobl sy'n wynebu materion rhyw.  Gallwn gynnig cymorth a gwybodaeth gyfeillgar, heb farnedigaeth ynglyn a phob agwedd o hunaniaeth rhyw a materion trawsrywiol. Ymfalchïwn mewn cynnig gwasanaeth ansawdd uchel, dibynadwy, effeithlon a chyfeillgar. Credwn yn daer ym mhwysigrwydd ein gwaith a chredwn hefyd y gwnawn y gwaith hwnnw’n dda.
Community Web Kit provided free by BT